На проведення дегустації продукції обласною дегустаційною (приймальною) комісією

 

Заявник_________________________________________________________

 

                                                                                             (назва підприємства виготовлювача

 

__________________________________________________________________

 

його повна адреса, контактний телефон)

 

в особі____________________________________________________________

 

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

 

заявляє під свою виключну юридичну відповідальність, що

 

__________________________________________________________________

 

(назва розробленої продукції)

 

за показниками якості відповідає вимогам споживача і промисловості, та

 

__________________________________________________________________

 

(назва нормативного документу)

 

__________________________________________________________________

 

і просить провести дегустацію цієї продукції на відповідність вимогам наведених НД за правилами роботи приймальної комісії.

 

__________________________________________________________________

 

(прізвище, ім’я, по батькові відповідального виконавця, контактний телефон)

 

Заявник зобов’язується подати до приймальної комісії:

 

- зразки нової продукції в необхідній кількості;

 

- проекти нормативної документації (технічні умови та ін.);

 

- проекти технічної документації (технологічні інструкції та рецептури й ін.);

 

- протоколи випробувань продукції;

 

- пояснювальну записку (якщо необхідно)

 

Керівник підприємства                                           ______________________

 

                                                                                                              (особистий підпис)

 

 

 

 

М.П.                                                                                            

помощь в установке Joomla