Законодавство

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»
Закон України «Про стандартизацію»
Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993р. № 46-33
Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»
Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та  якості харчових продуктів»
Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
Закон України «Про державний ринковий нагляд нехарчової продукції»
Закон України «Про захист прав споживачів»

Закон України „Про метрологію та метрологічну діяльність"
Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі, затверджені наказом Держспоживстандарту України від 29.03.2005 р. №71
Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчоїї влади, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, затверджене наказом Держспоживстандарту України №53 від 28.02.2005 р.
Порядок атестації державних повірників та повірників, затверджений наказом Держспоживстандарту України 03.03.2005 р. №55
Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 15.09.2005 р. №262
ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення
ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення.
ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування та зберігання.
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядог проведення та оформлення результатів
ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положения.
ГОСТ 24555-81 СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения.
ДСТУ 2681-94 ДСЗЄВ Метрологія. Терміни та визначення
ГОСТ 8.207-76 ГСИ Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения.

помощь в установке Joomla