Звіти підприємства

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 1 півріччя 2017р.

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Щодо фiнансової звiтностi Державного пiдприемства Днiпропетровський регiональний державний науково-технiчний центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї за 2016 piк

помощь в установке Joomla