Звіти підприємства

Фінансова звітність за рік що закінчився 31 грудня 2017 року разом з висновком незалежного аудітора
Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 1 півріччя 2017р.
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Щодо фiнансової звiтностi Державного пiдприемства Днiпропетровський регiональний державний науково-технiчний центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї за 2016 piк

Сторінка-1

Сторінка-2

Сторінка-3

помощь в установке Joomla