Звіти підприємства

 

Звіт про діяльність ДП "Дніпростандартметрологія"    

( ДП "Дніпростандартметрологія") за 2013 р.

 

(тис.грн.)

Всього доходів :

50815

у т.ч.:

 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

49015

інші доходи

1800

Питомна вага в загальному обсязі реалізації (структура доходів):

 

Метрологія

78,55%

Сертифікація

16,87%

Стандартизація

4,23%

Інші

0,35%

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

24650

Інші витрати

12064

Питомна вага в загальному обсязі витрат (структура витрат):

 

собівартість реалізованої продукції 

62,7%

адміністративні витрати

22,0%

податок на прибуток

6,8%

інші витрати

8.6%

Валовий прибуток

24365

Обовязкові платежі до бюджету  всього,

11533

у тому числі перераховано дивідендів

1627

Внески до державних цільових фондів

9518

Інші обовязкові платежі (місцеві податки та збори)

3701

помощь в установке Joomla