Звіти підприємства


Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року

Переглянути...


Фінансова звітність малого підприємства за 2021 рік

Переглянути...


Фінансова звітність малого підпрриємства за 1 квартал 2022 року

Переглянути...Звіт незалежного аудитора за рік що закінчився 31 грудня 2020 року

Переглянути...


Фінансова звітність малого підпрриємства за 1 квартал 2021 року

Переглянути...


Фінансова звітність малого підприємства за 1 півріччя 2021 року

Переглянути...


Фінансова звітність малого підприємства за 9 місяців 2021 року

Переглянути...


Фінансова звітність малого підприємства за 2021 рік

Переглянути...Фінансова звітність ДП "Дніпростандартметрологія"
за 1 квартал 2020 р.

Переглянути...


Фінансова звітність ДП "Дніпростандартметрологія"
за 1 півріччя 2020 р.

Переглянути...


Фінансова звітність ДП "Дніпростандартметрологія"
за 9 місяців 2020 р.

Переглянути...


Фінансова звітність ДП "Дніпростандартметрологія"
за 2020 р.

Переглянути...


Виконання основних фінансово-економічних показників ДП "Дніпростандартметрологія"
за 2020 р.

Переглянути...Висновок незалежного аудитора за рік що закінчився 31 грудня 2019 року

Переглянути...


Фінансова звітність ДП "Дніпростандартметрологія"
за 1 квартал 2019 р.

Переглянути...


Фінансовий звіт станом на 30 червня 2019 року

Переглянути...


Фінансова звітність за 9 місяців 2019 року

Переглянути...


Фінансова звітність за 2019 рік

Переглянути...


Виконання основних фінансово-економічних показників ДП "Дніпростандартметрологія"
за 2019 р.

Переглянути...Виконання основних фінансово-економічних показників ДП "Дніпростандартметрологія"
за 2018 р.

Переглянути...Фінансова звітність за рік що закінчився 31 грудня 2017 року разом з висновком незалежного аудітора
Результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 1 півріччя 2017р.
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
Щодо фiнансової звiтностi ДП "Дніпростандартметрологія" за 2016 piк

Сторінка-1

Сторінка-2

Сторінка-3


Звіт про виконання фінансового плану ДП "Дніпростандартметрологія" за 2016 р.

Сторінка-1

Сторінка-2

Сторінка-3

Сторінка-4


Звіт про виконання фінансового плану ДП "Дніпростандартметрологія" за 2014 р.

Сторінка-1

Сторінка-2

Сторінка-3

Сторінка-4

Сторінка-5

Сторінка-6

Сторінка-7

Сторінка-8


 

Звіт про діяльність ДП "Дніпростандартметрологія"    

( ДП "Дніпростандартметрологія") за 2013 р.

 

(тис.грн.)

Всього доходів :

50815

у т.ч.:

 

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

49015

інші доходи

1800

Питомна вага в загальному обсязі реалізації (структура доходів):

 

Метрологія

78,55%

Сертифікація

16,87%

Стандартизація

4,23%

Інші

0,35%

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)

24650

Інші витрати

12064

Питомна вага в загальному обсязі витрат (структура витрат):

 

собівартість реалізованої продукції 

62,7%

адміністративні витрати

22,0%

податок на прибуток

6,8%

інші витрати

8.6%

Валовий прибуток

24365

Обовязкові платежі до бюджету  всього,

11533

у тому числі перераховано дивідендів

1627

Внески до державних цільових фондів

9518

Інші обовязкові платежі (місцеві податки та збори)

3701

помощь в установке Joomla