Публікації

Публікації в пресі 2010 рік

Турчин О.Л. «Стандартизація – значний важіль управління економікою», газета «Зоря» № 110 (21121) від 9 жовтня 2010 року

Вяткін О.К., Гапонова Р.Г. «Аналізування методів визначення показників безпеки харчових продуктів», науково-технічний журнал  «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (64), 2010 р.

Качанов С.О., Маматов В.П. «Державний нагляд і контроль: методика оцінювання ризиків від провадження підприємствами господарської діяльності», науково-технічний журнал  «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (64), 2010 р.

Колодницька С.Л. «Особенности введения в действие ДСТУ ISO 9001:2009 и анализ отличий со стандартом ДСТУ ISO 9001:2001», науково-практичний журнал  «Залізничний транспорт України», № 3, 2010 г.

Черкун Л.Є. «Практические аспекты внедрения новой версии стандарта ДСТУ ISO 9001:2009» , науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», № 3, 2010 г.

Маматов В.П. «Споживач – ключова фігура ринку», обласна газета «Зоря» № 28 (21039) від 16 березня 2010 р.

помощь в установке Joomla