Публікації


Публікації в пресі 2007 рік

«Одночасне хроматографічне визначення діючих речовин 2, 4, 5 – трихлорфенолята міді (ІІ), γ-ГХЦГ і ТМТД при реагентній переробці пестициду Фентіурам»,

О.К.Вяткін, О.В.Сандомирський, Н.П.Мінаєва,

журнал «Вопросы химии и химической технологии», 2007, № 6, стр. 257-259

 „Ми говоримо «ЯКІСТЬ», розуміємо краще майбутнє”

В.Маматов, газета „Газета по-днепровски”, № 48(66), 29.11 - 05.12.2007 р.

„ДП „Дніпростандартметрологія”: шлях довжиною в 105 років”

Н.Мироненко, журнал „Метрологія та прилади”, № 3, 2007 рік

«Поставлена задача – реально улучшить качество жизни»

Маматов В.П., газета «Вісті Придніпров‘я», 08.11.2007 р. № 90 (878)

«Вторая свежесть» под запретом»  (о контроле качества мясоколбасных изделий за 9 месяцев 2007 г.)

Газета «Днепр вечерний» 24.10.2007 р. № 158

Оперативна інформація «О проверках качаства мясоколбасных изделий частных предпринимателей»

Газета «Днепр вечерний» 24.10.2007 р. № 158 «Где узнать о стандартах?»

Рудько Е.В., газета «Частный предприниматель» № 19 (183)

«Весомый результат плодотворного сотрудничества»

Качанов С.О., Лагно В.Л., Журнал «Коммунальное хозяйство», № 5 (5)

«Вирішення проблеми – лічильник газу «Курс-01кд»

Лагно В.Л. Журнал «ТСС Информ» №15 (102)

«Показатели качества воды»

Білоножко М.В., журнал «Производственная лаборатория»

«Испытательная лаборатория Н-ПТК «Экспертиза» Днепропетровской государственной медицинской академии»,

Білоножко М.В., журнал «Производственная лаборатория»

«Обслуживание заказчиков и рассмотрение жалоб согласно ДСТУ ISO/IEC17025»,

Білоножко М.В., журнал «Производственная лаборатория»

«Стандарти і громадяни: внесок у суспільство»,

перший заступник генерального директора Григор’єв В.Є., газета «Вісті Придніпров’я» № 81(869), 09 10.2007

«Мутанты на нашем столе» Тематична підборка з питаньГМО

інформація начальника відділу сертифікації харчової продукції О.Кулікової, журнал «Новый город», вересень 

«Капиллярный электрофорез – новый метод исследования состава биологических жидкостей».

А.Ф.Крекнин, М.В.Маркина, В.П.Ляшенко, А.П.Руденко, міжвідомчий збірник, ДП «Інститут Гастроентерології Академії медичних наук України», випуск 38

«Испытательный и научно-исследовательский центр промышленной продукции ГП «Днепрстандартметрология».

 Любчич В.И., журнал «Производственная лаборатория», № 4 (13)

«Особливості оцінки невизначеності при розробленні методик виконання вимірювань»

Білоножко М.В., тези доповідей семінару «Актуальні питання оцінки відповідності в умовах інтеграції систем управління якістю і безпекою харчових продуктів», м. Севастополь

«Корректирующие и предупредительные действия».

Белоножко М.В, журнал «Производственная лаборатория», № 4 (13)

«Увага! Сфера держнагляду»

Садовський О.П., газета «Наше місто» № 129(2677), 14.09.2007

«Что таится в генных цепочках»

тематична підборка з питань використання ГМО (стаття за матеріалами ДП «Дніпростандартметрологія» та коментарі фахівців ДП «Дніпростандартметрологія»), газета «Днепр вечерний» № 131 від 07.09.2007

«Про можливість застосування капілярного електрофорезу при дослідженні складу біологічних рідин»,

Маркіна М.В.,  Хоменко О.М., Ляшенко В.П., Руденко А.І.  Наукове видання Вінницького Національного Медичного Університету ім. Пирогова «Biomedical and biosocial anthropology» № 8 /2007/

«Встановлено діагноз. Чи можна довіряти?»

К.М.Корчик, Інформаційний бюлетень «ТСС Інформ» № 14

«Він був керівником, лідером, фахівцем»

Н.Мироненко, газета «Вісті Придніпров’я», № 43 від 07.08.2007

«Система технічного регулювання повинна трансформуватись відповідно до вимог СОТ і ЄС  . . .»

С.Качанов, газета «Вісті Придніпров’я», № 62 від 02.08.2007

«Оцінка метрологічних характеристик термоперетворювачів опору теплолічильника диференційним методом»

Б.Д. Колпак   ДП НДІ «Система», І.О. Оробець  ДП «Дніпростандарт-метрологія»,  журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3, 2007

«Технологический контроль при изготовлении пищевой продукции»,

Е.Апиченок, Л.Грачева, газета «Частный предприниматель» № 10,  2007

«20 травня –  Всесвітній день метрології»

Н.Мироненко, газета «Вісті Придніпров’я», № 41 від 22.05.2007 «Счетчик счетчику – рознь»,  А.Савченко, информаційно-рекламний каталог «ТСС-информ», № 9-10, 2007 «Управление качеством – гарантия качества жизни», В.Маматов, журнал «Бизнес-класс», № 1 (16), 2007

«Інтереси споживача – невід’ємна складова прав людини», Григор’єв В.Є., газета «Вісті Придніпров’я», № 21 від 15.03.2007р.

«ДП “Дніпростандартметрологія”: історія, сьогодення і перспективи», Качанов С.О., газета “Зоря”, № 21-22 від 27.02.2007р.

“Державному нагляду – соціальну спрямованість”, Дмитроченков В.С., газета “Вісті Придніпров’я”, № 12 від 13 лютого 2007 р.

"Радиация в медицине", Клушин О.К., газета "Наше місто", №4 від 15 січня 2007 р.


Публікації в пресі 2008 рік

«Підхід до формування якості змісту нормативної документації діяльності»

С. Качанов, журнал «Вісник Інженерної академії України» № 4, 2008

«Формування єдиної термінологічної системи діяльності з державного нагляду і контролю»
С. Качанов, журнал «Вісник Інженерної академії України» № 3, 2008

«Информационная деятельность территориальных органов Госпотребстандарта Украины в сфере государственного контроля качества продукции»
С.А. Качанов, В.П. Маматов, Т.В. Маматова, журнал «Метрология и приборостроение», № 2, 2008

«Система оцінювання якості діяльності органів державного контролю»

В.П. Маматов, Т.В. Маматова, науково-технічний журнал  «Стандартизація, сертифікація, якість», № 5, 2008

«Система качества и качество как система»

С.А.Качанов, В.П.Маматов. Межрегиональный деловой  журнал «Бизнес-класс», №2(20), 2008

«Мікропроцесорні засоби обліку енергоносіїв. Забезпечення достовірності результатів вимірювань»

Б.Д. Колпак,  О.Ю. Гусєв, І.О. Оробець. Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №2(51), 2008

Генно-модифицированные продукты: их едят, а они глядят?

О.К. Вяткін, журнал «Дніпровий кур’єр», № 2 (34), 2008 р.

«20 травня – Всесвітній день метрології»

Вадим Лагно, газета «Вісті Придніпров‘я» № 39 (931), 20 травня 2008 р.

«Галопом в ВТО»

В.Краев,газета Частный предприниматель № 5 (193), март 2008 г.

«15 березня – Всесвітній день прав споживача»

С.Качанов,  газета «Вісті Придніпров‘я» № 19 (911), березень 2008 р. 

«Розпочався конкурс якості продукції 2008 року»

В.Маматов, газета «Вісті Придніпров‘я» № 10 (902), лютий 2008 р.

«Аттестация оборудования, применяемого в медицинской практике»,

Вячеслав Васецкий

газета «Частный предприниматель» № 2(190) январь 2008 г.


Публікації в пресі 2009 рік

Качанов С. О. «Методика оцінки ризику від провадження господарської діяльності» збірник наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва» Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, № 2 (30), 2009 р.

Качанов С. О.«Оцінка ризиків від провадження господарської діяльності підприємств».
Вісник Інженерної академії України. № 3–4. 2009 р.

«Система обеспечения качества государственных и муниципальных услуг»

В.П. Маматов, Т.В. Маматова,  журнал «Менеджмент качества», № 4, 2009 р.

«Щоб люди споживали натуральні, а не штучно створені продукти»

Інтерв‘ю С.Качанова, газета «Зоря», № 119 (20985), 31 жовтня 2009 року

«Надійна основа стабільного розвитку економіки»

С.Качанов, газета «Зоря», № 109 (20975), 8 жовтня 2009 року

«Е-шкин код»

О.К.Вяткін, газета «Вісті Придніпров‘я», № 55, серпень, 2009 рік

«Cистеми управління якістю в органах виконавчої влади. Практичний досвід»

О. Вяткін, М. Лаврентьєва, науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (58), 2009

«Досягнення високої якості продукції – шлях до міжнародного визнання України»

В.П. Маматов, обласна газета «Зоря», 16 липня 2009 р.

«Системно-процесний підхід щодо аналізу діяльності з державного нагляду і контролю»

С. Качанов, Т. Маматова, науково-технічний журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №2 (57), 2009

«Розробка методики системної побудови нормативної документації діяльності та оцінки її якості»

С.О. Качанов, В.П. Маматов, збірник праць міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток публічного адміністрування на засадах менеджменту: європейський контекст», Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ, 15-16 травня 2009 р.

«Маркування – дзеркало якості продукту?»

О. Апіченок, Д. Сич, журнал «Експедиція ХХІ», №4(82), 2009

«Плесень не только белая и пушистая…»

Интервью О. Кожемяки, газета «Днепр вечерний», № 60, 24 апреля 2009 г.

«Єдина термінологічна система в основі побудови нормативного документа діяльності з державного нагляду і контролю»

С.О. Качанов, материалы IV Международной научной конференции

«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках», Днепропетровский национальный университет им. О.Гончара, 9-10 квітня 2009 р.


Публікації в пресі 2010 рік

Турчин О.Л. «Стандартизація – значний важіль управління економікою», газета «Зоря» № 110 (21121) від 9 жовтня 2010 року

Вяткін О.К., Гапонова Р.Г. «Аналізування методів визначення показників безпеки харчових продуктів», науково-технічний журнал  «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (64), 2010 р.

Качанов С.О., Маматов В.П. «Державний нагляд і контроль: методика оцінювання ризиків від провадження підприємствами господарської діяльності», науково-технічний журнал  «Стандартизація, сертифікація, якість», № 3 (64), 2010 р.

Колодницька С.Л. «Особенности введения в действие ДСТУ ISO 9001:2009 и анализ отличий со стандартом ДСТУ ISO 9001:2001», науково-практичний журнал  «Залізничний транспорт України», № 3, 2010 г.

Черкун Л.Є. «Практические аспекты внедрения новой версии стандарта ДСТУ ISO 9001:2009» , науково-практичний журнал «Залізничний транспорт України», № 3, 2010 г.

Маматов В.П. «Споживач – ключова фігура ринку», обласна газета «Зоря» № 28 (21039) від 16 березня 2010 р.


Публікації в пресі 2011 рік

«Орієнтація на якість – головна запорука успішної діяльності ДП «Дніпростандартметрологія», газета «Зоря» № 137 від 8 грудня 2011р.

«Будуть доброякісні продукти – будуть здорові люди», газета «Зоря» № 115 від 15 жовтня 2011 р. 

«Валерій Маматов: стандарти та шлях до якісного життя», газета «Зоря» №105 від 22 вересня 2011 р.

Маматов В.П. «Основні напрямки співробітництва Державної служби технічного регулювання України з товаровиробниками щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції», збірник матеріалів першої української конференції «Лакокраска – UA», 23-25 лютого 2011 р.


Публікації в пресі 2012 рік

«Какую игрушку кладут под подушку», газета «Наше місто», 28.12.2012 р.,  № 151

  Щодо підведення підсумків Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі-2012», газета  «Сегодня. Приднепровье», 03.12.2012 р., № 273

 

«Якість – спільна турбота країн СНД», газета «Сегодня. Приднепровье», 02.11.2012 р.,  № 247

                 «Колбасный ряд», газета «Днепр вечерний», 12.10.2012 р., № 132

                 «Стандартам высокую планку диктует потребитель»,  газета «Днепр вечерний», 09.10.2012 р.,  № 130

 

«Участь ДП «Дніпростандартметрологія» у виставковій акції «Барвиста Україна», 13.09.2012 р., № 72

   «В арбузах и дынях прячутся нитраты», газета «Днепр вечерний», 27 липня 2012 г., 95

   «Секреты холодного лакомства», газета «Днепр вечерний», 31 серпня 2012 г., 111

 

 

   «ДП «Дніпростандартметрологія». Незмінний пріоритет – якість і надійність», О.Ф. Шипко, міжрегіональний діловий журнал «Бізнес-клас», № 1(29), березень 2012 р. 

 

 

«Государственное предприятие «Днепропетровский региональный научно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации»,   спецвипуск міжнародного суспільно-політичного журналу «Європа-Центр», присвячений 80-річному ювілею Дніпропетровської області, № 32, лютий 2012 р.

 

«Головне завдання ДП «Дніпростандартметрологія» - забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції підприємств регіону», спецвипуск газети «Зоря» з нагоди відзначення 80-річчя створення Дніпропетровської області, № 14 від 22 лютого 2012 р.


 

 

Публікації в пресі 2014 рік

«Дива передноворічних свят на виставці-конкурсі дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі», газета «Сегодня»» , від 25.01.2014 г., № 17

«Может ли ГМО попасть на наш стол?», газета «Будьте здоровы» с Андреем Шипко, январь 2014 г.

«Витамины как необходимый компонент питания», газета «Будьте здоровы» с Андреем Шипко, февраль 2014 г.

«Идентификация и фальсификация колбасных изделий», газета «Будьте здоровы» с Андреем Шипко, березень 2014 г.

«Детские игрушки: чего не знают родители», газета «Будьте здоровы» с Андреем Шипко, апрель 2014 г.

«Полезные свойства йогурта», газета «Будьте здоровы» с Андреем Шипко, май 2014 г.

ДП «Дніпростандартметрологія»- надійність, відповідальність та професіоналізм», науково-технічний, журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №3, 2014 р.

«Українські підприємства отримають визнання результати IV конкурсу якості СНД» науково-технічний, журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №3, 2014 р.

«Метрологиія в лікувальних та діагностичних закладках», газета «Будьте здоровы» , червень, 2014 р.

“Підприємства області — переможці конкурсу “100 кращих товарів України” 2014 року”, газета “Зоря” від 31 жовтня 2014 року № 81

“Идём в ЕС: нюансы стандартизации”,  журнал “Частный предприниматель”,     № 20, жовтень 2014 року

“ДП Дніпростандартметрологія”,  науково-технічний, журнал «Стандартизація, сертифікація, якість», №5, 2014 р.


Публікації в пресі 2015 рік


Публікації в пресі 2017 рік

помощь в установке Joomla