Попередження про вилучення ТУ з бази даних.
«Технічні умови України» Перелік технічних умов ДП „Дніпростандартметрологія”, для опублікування в щоквартальному бібліографічному покажчику „Технічні умови України” на підставі п. 5.8,СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 у зв`язку з закінченням терміну чинності ТУ, ліквідації або відсутністю підприємства-власника ТУ за адресою, зазначеною в каталожній карті, в разі невідповідності ТУ чинному законодавству. -->

- Перелік технічних умов , які будуть вилучені з бази даних «Технічні умови України» через 2 місяці після опублікування інформації на сайті ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» http://csm.kiev.ua/ у зв’язку з недоотриманням підприємством-власником ТУ вимог п. 4.6 СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України» Загальні вимоги» щодо необхідності перевірки ТУ на відповідність законодавству, технічним регламентам, вимогам національних стандартів та кодексів усталеної практики не рідше одного разу на п’ять років.2024

  • Січень
  • Лютий
  • Березень
  • Квітень
  • Травень

    2023

  • Грудень

  • помощь в установке Joomla