Сектор повірки та калібрування ЗВТ радіовіброакустичних величин

Напрям акустичних вимірювань

Повірка (калібрування):

 • Аналізатори частотні в діапазоні 1...100000 Гц кл.1
 • Шумометри, дозиметри шуму у діапазоні 2...20000 Гц кл. т. 1,2,3
 • Калібратори акустичні, пістонфони 94 дБ ±0,2 дБ; 124 дБ ±0,2 дБ
 • Фільтри актавні, терцоктавні, вузькополосні і комбіновані в діапазоні 1...200000 Гц, кл. 1
 • Шумовіброінтегратори в діапазоні 1...20000 Гц кл. 1

 

Напрям механічних вимірювань (параметри руху)

Повірка (калібрування):

 • Анемометри в діапазоні (0,7...20,0)±0,1 м/с.
 • Апаратура вібровимірювальна, в т.ч. з вбудованими фільтрами кл. 10
 • Стенди вібровипробувальні
 • Віброплощадки лабораторні і технологічні
 • Віброкалібровочні стенди
 • Віброперетворювачі вимірювальні в диапазоні 2...10000 Гц кл. 10
 • Вимірювачі швидкості руху автотранспортних засобів Δ±1 км/г
 • Повірка стендів балансировки коліс автомобілів

 

Напрям вимірювань часу і частоти

Повірка (калібрування):

 • Вимірювачі параметрів ходу годинників
 • Вимірювачі часових інтервалів
 • Секундоміри механічні, електричні, електронні
 • Синтезатори частоти
 • Калібратори інтервалів часу
 • Частотміри повірка до 3 ГГц, калібрування до 1 ГГц
 • Міри частоти обмеженої точності

 

Напрям радіоелектронних і радіотехнічних вимірювань

Повірка (калібрування):

 • Аналізатори спектру частотні повірка до 3ГГц, калібрування до 1 ГГц
 • Вимірювачі нелінійних спотворень, в діапазоні 0,03...100%
 • Вольтметри електронні аналогові, імпульсні, селективні до 1000 Мгц
 • Генератори НЧ, ВЧ, імпульсні, спеціальної форми, НВЧ до 3 ГГц
 • Підсилювачі вимірювальні
 • Прилади дослідження АЧХ
 • Установки для повірки вольтметрів до 300 В

 

Напрям метрологічного контролю у сфері медицини

Повірка та контроль параметрів апаратів медичного призначення:

 •  Апарати електросносу
 • Апарати ультрозвукової терапії
 • Апарати НЧ-терапії
 • Апарати ВЧ-терапії
 • Аудіометри
 • Велоергометри
 • Електроенцефалографи
 • Електрокардіографи
 • Електроміографи
 • Реографи
 • Ультразвукові діагностичні апарати
 • Електрохірургічні апарати
 • Дефібрілятори та кардіо дефібрілятори медичні
 • Пульсові оксіметри
 • Монітори пацієнта
 • Спірометри
 • Луноенцефалографи
 • Монітори фетальні

 

Роботу відділу забезпечує висококваліфікований персонал, що має відповідну освіту і спеціальну підготовку в Українському учбово-науковому центрі.

 

Тел. (0562) 47-59-59

помощь в установке Joomla