Сектор повірки та калібрування інформаційно-вимірювальних систем

Сектор відповідно до галузі уповноваження ДП “Дніпростандартметрологія” на право проведення метрологічних робіт (Свідоцтво про уповноваження № ПК  007-2014 від 19 червня 2014 р.) здійснює повірку інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), вимірювальних каналів (ВК), комплексів засобів системного застосування (КЗСЗ) за такими видами вимірювань:

 • геометричних величин;
 • механічних величин;
 • параметрів потоку, витрати, рівня, об'єму речовин;
 • тиск, вакуумні вимірювання;
 • властивостей речовин і фізико-хімічного складу;
 • температури і теплофізичних величин;
 • часу і частоти;
 • електричних величин (автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії);
 • обліку енергоресурсів (газу, пари, води, нафтопродуктів і ін.).

 

Сектор надає:

 

 • послуги з метрологічної експертизи технічної документації в області ІВС;
 • консультації щодо метрологічного забезпечення ІВС і ін.

 

Сектор ДМК ІВС виконує роботи за такими видами ІВС:

1) ІВС обліку:

 • електроенергії;
 • пари;
 • води;
 • тепла;
 • газу;
 • нафтопродуктів;
 • інтервалів часу;
 • часу з'єднання з мережею Інтернет;
 • об`єму передачі даних в мережі Інтернет та ін.

 

2) ВК контролю параметрів фізичних величин:

 • температури;
 • тиску;
 • перепаду тиску;
 • рівня;
 • витрат;
 • струму;
 • напруги;
 • опору;
 • маси;
 •  об'єму;
 • ваги;
 •  вібрації;
 • геометричних величин і ін.

 

3)  ІВС у складі автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ  ТП):

 • трубопрокатного виробництва;
 • металургійного виробництва;
 • хімічного виробництва;
 • нафтопереробного виробництва.
 • харчового виробництва:

* олійноекстракційного;

* молочних продуктів;

* виробництва соків;

* виробництва безалкогольних напоїв, мінеральних вод і ін.

 

Перелік документації, що надається підприємством-замовником до початку робіт:

 •  лист-заявка;
 •  перелік вимірювальних каналів;
 •  структурні схеми вимірювальних каналів системи;
 •  експлуатаційна документація (технічний опис, керівництво по експлуатації і т. ін.);
 •  методика повірки системи;
 •  протоколи вимірювання опору на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і обладнання;
 •  акт про введення лічильників в експлуатацію;

для АСУ ТП:

1) перелік первинних вимірювальних перетворювачів.

Зразок  листа-заявки для на проведення метрологічної атестації ІВС

Наша адреса: м.Дніпропетровск, вул.Барикадна, 23

тел. (056) 370-28-45, (0562) 36-02-10
помощь в установке Joomla