Порядок сертифікації продукції

Перелік послуг, що надаються:

 • Сертифікація партій продукції (ДСТУ 3413-96);  
 • Сертифікація продукції, що випускається серійно, з обстеженням виробництва (ДСТУ 3957-2000);  
 • Сертифікація продукції, що випускається серійно, з атестацією виробництва (ДСТУ 3414-96);
 • Аналіз якості продукції та сертифікація, що випускається серійно з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю

(ДСТУ 3419-96; ДСТУ Сертифікат ISO 9001:2009);

 • Визнання сертифікатів відповідності виданих зарубіжними органами з сертифікації (ДСТУ 3417-96);
 • Сертифікація якості товарів, що випускається серійно зарубіжними підприємствами, за схемою з обстеженням виробництва, атестацією виробництва, сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю;
 • Надання методичної допомоги з питань сертифікації;
 • Видача копій на сертифікат відповідності товару, свідоцтв про визнання.
 • Аналіз нормативної і технічної документації на продукцію з видачею висновку про необхідність сертифікації продукції на території України.

 Державна система сертифікації передбачає схеми (моделі) сертифікації продукції:

Порядок оформлення документів на проведення робіт по роз'ясненню необхідності проведення обов'язкової сертифікації продукції

Порядок сертифікації партії продукції

 

1. Перелік необхідних документів для сертифікації відповідності  партії продукції

 • Перелік необхідних документів для сертифікації партії продукції
 • Заявка на сертифікацію продукції з вказівкою кількості заявленої продукції;  
 • Посвідчення (сертифікат) якості виробника;  
 • Комплект товаросупровідних документів на партію продукції, що поступає з-за кордону;  
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (для заявника);
 • Нормативний документ на продукцію.  

Примітка.
o         Заявник представляє оригінали документів, копії оригіналів, завірені печаткою організації-заявника. Всі зазначені документи повинні бути перекладені згідно з чинним в Україні законодавством про мови та завірені печаткою організації, яка здійснювала переклад (оригінали документів повертаються заявнику).  
o         Сертифікат (посвідчення) якості повинен включати відомості:  

 • повне найменування продукції;  
 • нормативний документ на заявлену продукцію (для продукції вітчизняного виробництва);  
 • найменування підприємства - виробника;  
 • розмір партії;  
 • якісний склад продукції;  
 • дату виготовлення партії продукції;  
 • кінцевий (гарантійний) термін придатності (зберігання).  

o         Рахунок-фактура повиненна містити повний перелік найменувань партії продукції з зазначенням упаковки та кількості продукції. За відсутності цієї інформації додається пакувальний лист.  

2. Етапи проведення робіт з сертифікації продукції

 • Оформлення заявки;  
 • Складання договірних документів на виконання робіт з сертифікації партії продукції;  
 • Оплата замовником робіт, які виконуватимуться;  
 • Надання платіжних документів замовником;  
 • Відбір, ідентифікація продукції;  
 • Випробування зразків продукції в акредитованій в Системі Державна система сертифікацій випробувальній лабораторії;  
 • Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;  
 • Оформлення сертифіката відповідності;  
 • Видача сертифіката відповідності на партію продукції здійснюється тільки за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань і аналізу документації. 

Порядок проведення сертифікації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ), які були у користуванні


Порядок проведення сертифікації ДТЗ передбачає:
– подання заявки на сертифікацію;
– розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми;
– відбір зразків ДТЗ для випробувань;
– ідентифікацію ДТЗ;
– прийняття зразків ДТЗ випробувальною лабораторією (центром);
– перевірка і випробування зразків ДТЗ;
– аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
– видача сертифіката відповідності та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системі;

Перелік документації, що подається на сертифікацію ДТЗ:
1.    Заявка на проведення сертифікації;
2. Гарантійний лист виробника;
3.    Копія документу, що встановлює персону власника;
4.    Копія документу, що встановлює право власності (контракт, договір купівлі-продаж, рахунок і т. ін.);
5.    Копія митної декларації (за наявністю);
6.    Копія акту митного огляду (за наявністю);
7.    Копія товарно-транспортної накладної.

Порядок сертифікації послуг з ремонту і ТО ДТЗ

Надання комплекту документів:
 Заявка на сертифікацію послуг з ремонту і ТО ДТЗ і додаткові відомості до заявки
Відомості про підприємство-заявника
-         Юридична адреса:
-         Банківські реквізити
-         Податкові реквізити
 • Оформлення заявки і додаткових відомостей до заявки;
 • Оформлення договору на проведення робіт;
 • Оплата замовником робіт, які виконуватимуться;
 • Надання платіжних документів замовником;
 • Аналіз документації підприємства з надання послуг з ремонту і ТО ДТЗ (згідно програми роботи комісії по сертифікації послуг з ремонту і ТО ДТЗ);
 • Відбір зразків ДТЗ і (або) їх складових, їх випробування;
 • Аналіз одержаних результатів і прийняття рішення про можливу видачу сертифікату відповідності;
 • Оформлення сертифікату відповідності;
 • Технічний нагляд за наданням послуг з по ремонту і ТО ДТЗ.

 Перелік послуг, що сертифікуються:

 • Ремонт і технічне обслуговування гальмівної системи;
 • Ремонт і технічне обслуговування рульового управління;
 • Ремонт і технічне обслуговування підвісок;
 • Ремонт і технічне обслуговування трансмісії;
 • Ремонт і технічне обслуговування двигунів з іскровим запаленням;
 • Ремонт і технічне обслуговування дизелів;
 • Ремонт і технічне обслуговування електрообладнання;
 • Ремонт і технічне обслуговування систем живлення двигунів з іскровим запаленням;
 • Ремонт і технічне обслуговування систем живлення дизелів;
 • Шиномонтажні роботи;
 • Рихтування і зварка кузовів;
 • Антикорозійна обробка;
 • Фарбування кузовів;
 • Тонування скла;
 • Передпродажна сертифікація автомобілів.

Порядок проведення робіт з визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, з видачею свідоцтва про визнання або сертифікат відповідності товару 

 • Перелік необхідних документів для визнання результатів сертифікації імпортованої продукції:  
 • Заявка на визнання сертификата відповідності;
 • Сертифікат відповідності товару, що заявляється на визнання результатів сертифікації, з оригінальною печаткою заводу виробника або органу з сертифікації (2 копії);
 • Протокол(и) сертифікаційних випробувань продукції, заявленої на визнання результатів сертифікації, який вказаний(і) в сертифікаті відповідності;
 • Сертифікат (посвідчення, паспорт) якості підприємства-виробника на заявлену партію продукції, яка заявляється на визнання результатів сертифікації;
 • Контракт на поставку партії продукції; 
 • Товарно-транспортна накладна;
 • Рахунок-фактура;
 • Відомості про підприємство-заявника:  
-         Юридична адреса;  
-         Банківські реквізити;  
-         Податкові реквізити.  
-         Примітка
 • Заявник представляє оригінали документів, копії оригіналів, завірені печаткою організації-заявника. Всі зазначені документи повинні бути перекладені згідно з чинних в Україні законодавству про мови та завірені печаткою організації, яка здійснювала переклад (оригінали документів повертаються заявнику);  
 • Рахунок-фактура повинна містити повний перелік найменувань партії продукції з зазначенням упаковки та кількості продукції. За відсутності цієї інформації додається пакувальний лист.  
 • Етапи проведення робіт з визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується:
 • Оформлення заявки;  
 • Оформлення договору на проведення робіт з сертифікації;  
 • Ідентифікація, відбір продукції;  
 • Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про видачу свідоцтва про визнання або висновок про відмову;  
 • Оформлення і реєстрація свідоцтва про визнання сертифікату результатів сертифікації продукції, що імпортується.
помощь в установке Joomla