Загальна інформація

Номенклатура продукції, що сертифікує, ОС включає понад 50 груп продукції та послуг, у тому числі: електропобутове та аналогічне обладнання, іграшки, товари побутової хімії та парфумерно-косметичну продукцію, технологічне обладнання, медичну техніку, посуд, товари легкої промисловості, нафтопродукти та паливо, дорожні та інші транспортні засоби, будівельні матеріали, засоби індивідуального захисту, харчову продукцію і сировину, послуги з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів, послуги харчування, послуги з тимчасового розміщення та ін.


fotoФункції органу з оцінки відповідності / сертифікації ДП “Дніпростандартметрологія” здійснює відділ підтвердження відповідності.

Орган з оцінки відповідності акредитований НААУ (атестат акредитації НААУ № 1О083,

сфера акредитації) відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17065 та проводить роботи:

 • - сертифікація промислової, харчової продукції та послуг;
 • - надання сертифікатів підтвердження типу.

Орган з сертифікації систем управління акредитований НААУ (атестат акредитації НААУ № 8О073, сфера акредитації) відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC17021 та виконує роботи:

 • - сертифікація систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Систем управління якістю. Вимоги : ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements;
 • - сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007 Система керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2007, IDT); ISO 22000:2007 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain;
 • - незалежні аудити постачальників (аудити другої сторони) діагностичні та перед сертифікаційні аудити систем управління.

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку України підприємство призначено на проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (номер призначеного органу з оцінки відповідності — UA.TR 022), а саме:

 • - Технічний регламент безпечності іграшок;
 • - Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання;
 • - Технічний регламент безпеки машин;
 • - Технічний регламент засобів індивідуального захисту;
 • - Технічний регламент мийних засобів;

Основні функції та види робіт, які виконуються ДП “Дніпростандартметрологія” у сфері підтвердження відповідності:

 • - сертифікація партій продукції;
 • - сертифікація продукції, що випускається серійно, за різними схемами сертифікації, які дають право отримання сертифіката відповідності з терміном дії від 1 до 5 років;
 • - сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів;
 • - сертифікація послуг харчування та послуг тимчасового розміщення їм відповідних категорій згідно з вимогами Закону України “ Про туризм”;
 • - надання роз'яснень стосовно необхідності проведення обов'язкової сертифікації в Україні;
 • - видача копій сертифікатів відповідності;
 • - проведення робіт з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів з можливістю видачі сертифікатів перевірки типу;
 • - експертиза (перевірка) декларацій відповідності;
 • - добровільна реєстрація декларацій про відповідність продукції;
 • - надання роз'яснень стосовно необхідності проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів;
 • - надання методичної допомоги та інформаційних послуг стосовно оцінки відповідності / сертифікації продукції та послуг;
 • - інформаційні послуги щодо систем управління безпечністю харчових продуктів, систем екологічного керування;
 • -проведення семінарів.

Досвід роботи, висока компетентність і науково-технічний потенціал фахівців дозволяють в короткі терміни та з високою якістю виконувати роботи з підтвердження відповідності продукції, послуг та систем управління.

НААУ є асоційованим членом та підписантом Двосторонньої Угоди з Асамблеєю Європейської кооперації з акредитації (ЕА) за напрямками:

 • - органів з сертифікації продукції (стандарт ISO/IEC 17065 “Оцінювання відповідності — вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги”);
 • - органів з сертифікації систем менеджменту (стандарт ISO/IEC 17021 “Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту”);
 • - калібрувальних випробувальних лабораторій (стандарт ISO/IEC 17025 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”).

Таким чином, акредитація органів з оцінки відповідності, що здійснюється НААУ, є еквівалентною акредитації будь-яким іншим визнаним європейським національним органом з акредитації. Національна система акредитації України визнається національним органами з акредитації країн-членів ЕА.

КОНТАКТИ:
073 213 21 71 - Семикоп Таміла Тарасівна, начальник відділу оцінки відповідності;
063 284 63 20 - Федьо Олена Олександрівна, заступник начальника відділу оцінки відповідності;
063 284 63 18 - Денисова Світлана Анатоліївна, заступник начальника відділу оцінки відповідності;
056 732 44 91

помощь в установке Joomla