Аналітична лабораторія

Визначення токсичних елементів
6

 

 

 

 

 

 

         Лабораторія проводить визначення масової частки важких металів, мікро- та макроелементівтів у харчовій продукції та продовольчій сировині, воді питній, меді натуральному, посуду та дитячих іграшках, а саме:

 • Алюмінію, Барію, Берилію, Бору, Ванадію, Вісмуту, Заліза, Кадмію, Кальцію, Кобальту, Кремнію, Магнію, Марганцю, Миш’яку, Міді, Молібдену, Нікелю, Олова, Ртуті, Свинцю, Селену, Срібла, Стронцію стабільного, Сурми, Талію, Торію, Урану, Хрому загального, Цинку та лужних металів – Літію, Натрію, Калію у водах питних та харчовій продукції;
 • Алюмінію, Барію, Ванадію, Заліза, Кадмію, Калію, Кальцію, Кобальту, Марганцю, Миш’яку, Міді, Натрію, Нікелю, Олова, Ртуті, Свинцю, Селену, Сурми, Титану, Фосфору, Хрому, Цинку в меді натуральному;
 • Свинцю, Кадмію, Миш'яку, Міді, Цинку, Нікелю, Хрому, Кобальту, Бору у посуді;
 • Свинцю, Кадмію, Ртуті, Миш'яку, Сурми, Барію, Хрому, Селену, Алюмінію, Стибію, Бору, Кобальту, Міді, Марганцю, Нікелю, Олова, Цинку у дитячих іграшках.

Методи випробувань:

Атомно-емісійна спектрометрія з використанням оптико-емісійного спектрометру з індуктивно-зв’язаною плазмою «AVIO-200» виробництва PerkinElmer (США) застосовується для проведення випробувань:

 • щодо визначення токсичних елементів в іграшках дитячих згідно з ДСТУ EN 71-3:2018;
 • визначення хімічних, в тому числі і токсичних елементів у воді питній на відповідність ДСТУ ISO 11885:2005, Директиві Ради 98/83/ЄС, ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 • визначення хімічних, в тому числі і токсичних елементів в продуктах харчового і нехарчового призначення відповідно до діючих нормативних документів.
Технічні характеристики приладу значно розширюють можливості лабораторії щодо визначення широкого спектру елементів (приблизно 70) в різних зразках. Метод дозволяє визначати мінімальні концентрації елементів завдяки високій чутливості методу.

Атомно-абсорбційна спектрометрія використовується для визначення важких металів з попередньо сухою або автоклавною мінералізацією проб харчових продуктів. Методи вимірювань реалізуються на атомно-абсорбційних спектрофотометрах з полум'яною та електротермічною атомізацією, також використовується пристрій для генерації пари. Генерація пари є надзвичайно чутливою процедурою, яка використовується для визначення вмісту в зразках ртуті, миш'яку, селену та ряду інших гідридформуючих елементів.

Визначення фізико-хімічних показників
Випробування за фізико-хімічними показниками здійснюються гравіметричним, титрометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним, екстракційно-ваговим методами за такими показниками:
7

 

 

 

 

 

 

 

 • органолептичні показники та складові частини;
 • енергетична цінність продукту;
 • волога та сухий залишок;
 • глутамат натрію в ковбасній та рибній продукції;
 • глюкозинолати в ріпаку;
 • вітамін С;
 • екстракт та сухі речовини;
 • білок в ковбасних, молочних виробах, зерновій та іншій продукції методом К'єльдаля;
 • визначення загального та рослинного (немолочного) жиру в масложировій продукції;
 • жир та визначення олійності в олійних культурах, з використанням апарату Сокслета;
 • зернова, сміттєва, металомагнітна домішки в крупах, мінеральна та рослинні домішки в інших видах продукції;
 • зола в харчовій продукції;
 • кислотності та лужності харчових продуктів;
 • клейковина, зернова домішка в зерновій продукції;
 • крохмаль, нітрит натрію в ковбасних виробах;
 • нітрати в плодово-ягідній продукції;
 • нітрити, нітрати, марганець, алюміній, сульфати, лужність, жорсткість, сухий залишок, перманганатна окислюваність та інші показники відповідно до  нормативної документації у питній та мінеральній воді;
 • сахароза, кольоровість, феродомішки, редукувальні речовини в цукрі та продовольчий сировині;
 • сірчаний ангідрид;
 • сухі речовини, діоксид вуглецю у безалкогольних напоях;
 • хлориди в харчовій продукції;
 • цукор в кондитерських та молочних виробах;
 • йодне, кислотне, колірне число, нежирові домішки, неомильні речовини, фосфоровмісні речовини, число омилення в масложировій продукції та інші.
 • гістамін в рибі та рибних продуктах;
 • електропровідність води та меду та інші.

Контроль алкогольних напоїв

Контроль алкогольних напоїв здійснюється за органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками безпеки.

Фізико-хімічні методи випробувань використовуються для визначення:
8

 

 

 

 

 

 

 

 • міцності, цукру, сірчистого ангідриду, летких та титрованих кислот, приведеного екстракту у вині;
 • міцності лужності, масової концентрації альдегідів, сивушного масла та естерів, метилового спирту в горілках та горілках особливих;
 • міцності, екстракту, кислотності в лікеро-горілчаній продукції та інші.

Хроматографічні методи випробування

Аналітична лабораторія також проводить визначення показників безпеки та якості в харчових продуктах та продовольчий сировині хроматографічними методами.

9

За допомогою рідінної хроматографії визначаються:

 • пестициди більш ніж 20 найменувань (хлорорганічні, фосфорогранічні, сим-триазинові, піретроїдні та інші групи);
 • фальсифікація масложирової та молочної продукції (склад стеринової фракції);
 • фальсифікація олій рослинних (жирнокислотний склад);
 • галогеновані вуглеводні (хлороформ, бромоформ, дибромхлорметан, трихлоретилен, чотирьохлористий вуглець, 1,2-дихлоретан, тетрахлоретилен, дихлорбромметан).

Високоефективною рідинною хроматографією визначаються:

 • мікотоксини (афлатоксин В1, охратоксин А);
 • гормональні препарати (естрадіол 17-β, діетилстильбестрол);
 • гидроксиметилфуфурол
 • підсолоджувачі (аспартам, сахарин, ацесульфам К);
 • консерванти (бензойна кислота та бензоат натрію, сорбінова кислота та сорбат калію);
 • кофеїн;
 • вітаміни: А, Е;
 • синтетичні барвники: 9 найменувань ( Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129, Е131, Е132, Е133);
 • бенз(а)пірен.
 • первинні ароматичні аміни (бензидин, 2-нафтиламін, 4-хлоро-2-метиланілін, 4-амінобіфеніл)

За допомогою тонкошарової хроматографії визначаються:

 • мікотоксини (афлатоксин М1, Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, патулін).

На імуноферментному аналізаторі визначаються:

 • антибіотики (нітрофуран (АОЗ), нітрофуран (АМОЗ), хлорамфенікол, сульфонамід, стрептоміцин, тетрациклін, тилозин, хінолон);
помощь в установке Joomla