Аналітична лабораторія

Визначення токсичних елементів
         Лабораторія проводить визначення масової частки важких металів та інших елементів у харчовій продукції, посуді та дитячих іграшках, а саме:
6

 

 

 

 

 

 • свинцю, кадмію, ртуті, миш'яку, міді, цинку, заліза, нікелю, хрому, олова, кальцію, магнію, мангану, вольфраму, берилію, вісмуту, молібдену, селену та лужних металів, таких як натрій та калій у харчовій продукції, та мінеральних водах;
 • свинцю, кадмію, миш'яку, міді, цинку, нікелю, хрому, кобальту, бору у посуді;
 • свинцю, кадмію, ртуті, миш'яку, сурми, барію, хрому, селену у дитячих іграшках.

Методи випробувань:

Атомно-абсорбційна спектрометрія використовується для визначення важких металів з попередньо сухою або автоклавною мінералізацією проб харчових продуктів. Методи вимірювань реалізуються на атомно-абсорбційних спектрофотометрах з полум'яною та електротермічною атомізацією, також використовується пристрій для генерації пари. Генерація пари є надзвичайно чутливою процедурою, яка використовується для визначення вмісту в зразках ртуті, миш'яку, селену та ряду інших гідридформуючих елементів. Перевагами метода з електротермічною атомізацією є висока чутливість визначення, невелика кількість зразка для випробування, можливість проведення випробувань рідких проб без попередньої мінералізації.

Визначення фізико-хімічних показників
Випробування за фізико-хімічними показниками здійснюються гравіметричним, титрометричним, фотоелектроколориметричним, рефрактометричним, поляриметричним, екстракційно-ваговим методами за такими показниками:
7

 

 

 

 

 

 

 • органолептичні показники та складові частини;
 • визначення загального та рослинного (немолочного) жиру в масложировій продукції;
 • волога та сухий залишок;
 • глутамат натрію в ковбасній та рибній продукції;
 • глюкозинолати в ріпаку;
 • вітамін С;
 • екстракт та сухі речовини;
 • білок в ковбасних, молочних виробах, зерновій та іншій продукції методом К'єльдаля;
 • жир та визначення олійності в олійних культурах, з використанням апарату Сокслета;
 • зернова, сміттєва, металомагнітна домішки в крупах, мінеральна та рослинні домішки в інших видах продукції;
 • зола в харчовій продукції;
 • кислотності та лужності харчових продуктів;
 • клейковина, зернова домішка в зерновій продукції;
 • крохмаль, нітрит натрію в ковбасних виробах;
 • нітрати в плодово-ягідній продукції;
 • нітрити, нітрати, марганець, алюміній, сульфати, лужність, жорсткість, сухий залишок, перманганатна окислюваність та інші показники відповідно до  нормативної документації у питній та мінеральній воді;
 • сахароза, кольоровість, феродомішки, редукувальні речовини в цукрі та продовольчий сировині;
 • сірчаний ангідрид;
 • сухі речовини, діоксид вуглецю у безалкогольних напоях;
 • хлориди в харчовій продукції;
 • цукор в кондитерських та молочних виробах;
 • йодне, кислотне, колірне число, нежирові домішки, неомильні речовини, фосфоровмісні речовини, число омилення в масложировій продукції та інші.

Контроль алкогольних напоїв

Контроль алкогольних напоїв здійснюється за органолептичними, фізико-хімічними показниками та показниками безпеки.

Фізико-хімічні методи випробувань використовуються для визначення:
8

 

 

 

 

 

 

 • міцності, цукру, сірчистого ангідриду, летких та титрованих кислот, приведеного екстракту у вині;
 • міцності лужності, масової концентрації альдегідів, сивушного масла та естерів, метилового спирту в горілках та горілках особливих;
 • міцності, екстракту, кислотності в лікеро-горілчаній продукції та інші.

Хроматографічні методи випробування

Аналітична лабораторія також проводить визначення показників безпеки та якості в харчових продуктах та продовольчий сировині хроматографічними методами.

На газорідинних хроматографах визначаються:
9

 

 

 

 

 

 

 • пестициди більш ніж 50 найменувань (хлорорганічні, фосфорогранічні, сим-триазинові, піретроїдні та інші групи);
 • фальсифікація масложирової та молочної продукції (склад стеринової фракції);
 • фальсифікація олій рослинних (жирнокислотний склад);
 • тригалогенметани.

Високоефективною рідинною хроматографією визначаються:

 • мікотоксини (афлатоксин В1);
 • гормональні препарати (естрадіол 17-β, діетилстильбестрол);
 • підсолоджувачі (аспартам, сахарин, ацесульфам К);
 • консерванти (бензойна кислота та бензоат натрію, сорбінова кислота та сорбат калію);
 • кофеїн;
 • вітаміни: А, Е;
 • синтетичні барвники: 9 найменувань ( Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, Е129, Е131, Е132, Е133);
 • бенз(а)пірен.

За допомогою тонкошарової хроматографії визначаються:

 • мікотоксини (афлатоксин М1, Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиніваленол, патулін, охратоксин А).

На імуноферментному аналізаторі визначаються:

 • антибіотики (нітрофуран (АОЗ), нітрофуран (АМОЗ), хлорамфенікол, сульфаметазин,  сульфонамід, стрептоміцин, тетрациклін);
 • гомональні препарати (естрадіол 17-β, діетилстильбестрол);
 • мікотоксини (Т-2 токсин, охратоксин А).
помощь в установке Joomla