Аналіз води

Беручи до уваги Директиву від 03.11.1998 р. 98/83/ЕС "Про якість води, призначеної для споживання людиною" та зміни від 1 січня 2015 року до Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції ДП "Дніпростандартметрологія" розширив сферу випробувань у напрямку аналіз води.

Розширення переліку мікробіологічних показників впроваджено з метою досягнення відповідності вітчизняних вимог до міжнародних критеріїв епідеміологічпої безпеки питної води. Унаслідок інтенсивного антропогенного забруднення вододжерел до переліку санітарно-хімічних показників безпечності хімічного складу питної води введено тригалогенметани, бензапірен, токсичні елементи, пестициди, які не повинні перевищувати гранично допустимі концентрації. Наприклад, з тригалогенметанів найбільш пріоритетним є хлороформ, визначення якого є обов'язковим при знезаражyванні води. Хімічні компоненти води, такі як цинк, поверхнево-активні речовини, нафтопродукти, феноли, спроможні змінювати її органолептичні властивості.

В процесі водопідготовки та проведення аналізу води використовуються різні коагулянти, дезінфектанти та інші реагенти, дозволені МОЗ України. Залишкові кількості цих реагентів не повинні перевищувати нормативні значення.

Випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції проводить аналіз води за мікробіологічними, санітарно-хімічними (органолептичними, фізико-хімічними, санітарно-токсикологічними) та радіаційними показниками.

ДП "Дніпростандартметрологія" пропонує підприємствам всіх форм власності та підпорядкування співпрацю, діяльність яких пов'язана з експлуатацією систем питного водопостачання, виробництвом та обігом питних вод, контролем води для виробничого та лабораторного контролю.

помощь в установке Joomla