Загальна інформація

Випробувальний та науково-дослідний центр харчової та промислової продукції (далі - ВНДЦ ХПП) акредитований Національним агентством з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам ДСТУ ISO/ІЕС 17025:2017 (атестат про акредитацію № 20047).
Відповідно до Політики НААУ щороку проводиться моніторинг за акредитованим випробувальним Центром, за результатами проведення якого підтверджується компетентність та незалежність ВНДЦ ХПП.

Роботу випробувального Центру забезпечує 4 лабораторії:

2

3

4

5

Аналітична лабораторія

Лабораторія визначення мікробіологічних показників

Лабораторія контролю генетично модифікованих організмів

Лабораторія з випробувань та вимірювань

До сфери акредитації ВНДЦ ХПП ДП «Дніпростандартметрологія» входять випробування:

 • харчової продукції;
 • продовольчої сировини;
 • кормів;
 • напоїв, у тому числі алкогольних;
 • води питної, в тому числі мінеральної та дистильованої;
 • тютюну та тютюнових виробів;
 • товарів побутової хімії;
 • парфумерно-косметична продукція
 • природної та штучної сировини для парфумерно-косметичної продукції та засобів побутової хімії;
 • іграшок;
 • нафтопродуктів;
 • посуд з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла;
 • метало-, древообробного та зварювального обладнання;
 • медичних діагностичних приладів;
 • технологічного переробного обладнання;
 • електомагнитної сумісності;
 • продукції різного функціонального призначення;
 • засобів індивідуального захисту;
 • продукції, що підлягає дозиметричному, радіометричному та спектрометричному контролю.

Атестат про акредитацію ВНДЦ ХПП

Сфера акредитації ВНДЦ ХПП

Випробувальні лабораторії Центру оснащені сучасним обладнанням, що дозволяє проводити визначення широкого спектру показників якості та безпеки різних видів продукції.
Компетентність персоналу постійно підтверджується участю в національних Програмах професійного тестування лабораторій а саме: ЗАТ «Національним аналітичним центром» за програмою перевірки кваліфікації (далі - ПК) «ПРОФ-ТЕСТ», Державним науково-дослідним інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи за програмою ПК «ВЕТ-ТЕСТ», ДП „Укрметртестстандарт”, ТОВ «МЕТРОЛОДЖІ СЕРВІС»; також міжлабораторними порівняннями результатів вимірювань (випробувань) з акредитованими лабораторіями.

Випробувальний центр проводить:

 • випробування:
  • з підтвердження відповідності продукції вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, стандартів, державних санітарних норм та правил;
  • з підтвердження відповідності складу продукції інформації, яка зазначена на маркуванні;
  • з метою сертифікації продукції;
  • на замовлення споживачів;
  • з оцінки якості і безпеки продукції, яка постачається та реалізується в торгівельних мережах, на підприємствах громадського харчування;
  • для контролю продукції з метою виконання державних програм моніторингу з підтвердження відповідності продукції вимогам законодавчо-нормативних документів;
 • арбітражні випробування;
 • міжлабораторні порівняльні випробування;
 • стажування фахівців виробничих випробувальних лабораторій;
 • семінари, консультації та тематичні навчання для працівників підприємств та організацій стосовно нових методів випробування та нормативних документів;
 • засідання обласної дегустаційної (приймальної) комісії.

Протоколи випробувань, які надаються випробувальним та науково-дослідним центром харчової та промислової продукції ДП «Дніпро-стандартметрологія», визнаються на міжнародному рівні та за бажанням Замовника видаються англійською мовою.

Ми гарантуємо достовірність та точність випробувань продукції з дотриманням термінів виконання робіт!

помощь в установке Joomla