Відділ повірки та калібрування ЗВТ геометричних величин

Відділ має багаторічні традиції в галузі вимірювань довжини та кутів, які базуються на сучасній еталонній базі. Еталона база, яка складається із комплексу високоточних засобів вимірювальної техніки, розроблених на основі новітніх досягнень науки і техніки представлена Вторинним еталоном одиниці довжини для відхилень від прямолінійності та площинності ВЕТУ 01-02-02-98 та комплектами вихідних еталонів довжини та кутів І-ІV розрядів, які являються матеріальною базою забезпечення єдності вимірювань та взаємозамінюваності в машинобудівному комплексі Придніпровського промислового регіону.

 У відповідності до галузі уповноваження (атестації) (свідотство про уповноваження № ПК 007-2014) відділ надає метрологічні послуги з наступних напрямів:

·       Повірка (калібрування):

-   мір довжини кінцевих плоскопаралельних;

-   штрихових мір довжини;

-   ЗВТ зовнішніх та внутрішніх лінійних розмірів;

-   ЗВТ площин;

-   ЗВТ параметрів некруглості;

-   ЗВТ параметрів шорсткості;

-   ЗВТ непрямолінійності та площинності;

-   ЗВТ кутів;

-   ЗВТ параметрів різьби;

 

·        Високоточні вимірювання за заявками підприємств;

·        Надання консультативно - методичної допомоги в розробці, експертизі методик виконання вимірювань, метрологічного забезпечення геометричних вимірювань.

 Відділ має спеціалізовану лабораторію для повірки мір прямолінійності до 4 м, яка розташована на віброізольованому фундаменті та обладнана системою термостатування.

 

 

Наша адреса: м.Дніпропетровск, вул.Барикадна, 23

тел. (056) 371-15-99

помощь в установке Joomla